Рейтингова контрольна робота №2

Для виконання півсеместрової контрольної роботи №2 необхідно повторити такий граматичний матеріал:

1. Ступені порівняння прикметників.

2. Часи перфекта активного та пасивного станів.

4. Іменники 3-ї відміни.

5. Прикметники 3-ї відміни.

6. Іменники 4-5-ї відмін.

7. Утворення форм інфінітиву.

8. Синтаксичні звороти Accusatīvus cum infinitīvo. Nominatīvus cum infinitīvo.

9. Синтаксичний зворот Ablatīvus absolutus.

10. Відкладні та напівідкладні дієслова.

I.Утворіть ступені порівняння прикметників, перекладіть на рідну мову:

Зразок виконання:

Gradus positīvus – prudens, prudentis – розумний

Gradus comparatīvus – prudentior – розумніший, а; prudentius – розумніше

Gradus superlatīvus– prudentissĭmus, a, um–найрозумніший, а, е

IІ.Визначте час, особу і число дієслів, перекладіть:

Зразок виконання:

motus eram – I особа однини. Plusquamperfectum indicatīvi passīvi Я був збуджений

IІІ.Визначте відмінкові форми іменників, напишіть їх словникові форми, перекладіть:

Зразок виконання:

exercĭtum – Acc. s, exercĭtus, us (m) – військо

IV.Визначте відмінкові форми словосполучень, перекладіть на рідну мову.

Зразок виконання:

Словосполучення Відмінок, число Словникова форма Переклад
montem altissĭmum Acc. sing. mons altissĭmus найвищу гору

V.Утворіть інфінітиви від дієслів.

Зразок виконання: mitto, misi, missum 3 – посилати

Infinitivus praesentis actīvi: mittĕre

Infinitivus praesentis passīvi: mitti

Infinitivus perfecti actīvi: misisse

Infinitivus perfecti passīvi: missus, a, um esse

Infinitivus futūri actīvi: missūrus, a, um esse

Infinitivus futūri passīvi: missum iri

VI. Перекладіть.

Gaudeāmus

Gaudeamus igitur, Vivant omnes virgines,

Iuvenes dum sumus ! Faciles, formosae !

Post iucundam iuventutem, Vivant et mulieres,

Post molestam senectutem Tenerae, amabiles,

Nos habebit humus. Bonae, laboriosae.

Vita nostra brevis est, Vivat et respublica,

Brevi finietur. Et qui illam regit!

Venit mors velociter, Vivat nostra civitas,

Rapit nos atrociter, Maecenatum caritas,

Nemini parcetur. Quae nos hic protegit.

Vivat academia, Pereănt dolores,

Vivant professores ! Pereat tristitia.

Vivat membrum quodlibet, Pereat diabolus,

Vivat membra quaelibet, Quivis antiburschius

Semper sint in flore ! Atque irrisores !

Погуляємо, юнаки, Ми не довго живемо,

Поки в нас є сила. Швидко вік минає,

Мине молодість щаслива, Смерть, не гаючись, прилине,Мине старість докучлива, Без розбору всіх поглине –

Вкриє нас могила. Смерть жалю не знає.

Хай живуть нам вузи всі, Хай живе республіка

Вся наша еліта: Й той, хто управляє;

Професори і доценти, Хай живе наша спільнота

Аспіранти і студенти, - Й благодійників щедрота,

„ Многая їм літа!” Що про всіх нас дбає.

Хай дівчата всі живуть, Всякий смуток геть від нас.

Негорді, красиві, Песимізму досить:

Хай живуть нам молодиці, Всякий біс нехай сконає,

Наші любі, ніжнолиці, Що студентам не сприяє,

Добрі, не ліниві! На глум їх підносить.

Переклад М. Білика


2327641668949755.html
2327712520864893.html
    PR.RU™