Завдання 14.

1. Опишіть класичний та кейнсіанський підходи до проблеми безробіття.

2. Згідно із законом Оукена двовідсоткове підвищення фактичного рівня безробіття над його природним рівнем означає, що відставання фактичного обсягу ВВП від потенційного становить при β = 2,5%:

а) 4%;

б) 5%;

в) 2%;

г) значно більше за 5%.

Перелік типових задач

1. Розрахувати згідно із законом Оукена відсоток відставання фактичного від потенційного ВВП за таких умов:

фактичне безробіття – 10%, фрикційне – 3%, структурне – 3%, β = 3%.

2. Розрахувати циклічне безробіття за таких умов:

чисельність робочої сили – 22 млн осіб, чисельність зайнятих – 20 млн осіб, природне безробіття – 6%.

3. Ринок праці у певній країні характеризується такими показниками:

чисельність дорослого населення – 42 млн осіб, коефіцієнт участі у робочій силі – 75%, рівень зайнятості – 67%, природне безробіття – 5,5%. Обчисліть циклічний рівень безробіття.

4. Розрахувати згідно із законом Оукена втрати реального ВВП внаслідок циклічного безробіття за таких умов:

циклічне безробіття – 2%, фактичний номінальний ВВП – 360 млрд. грн., індекс цін – 120%, β = 2,5%.

5. Розрахувати потенційний ВВП за таких умов: чисельність робочої сили – 25 млн осіб, кількість зайнятих – 23 млн осіб, фрикційне безробіття – 3%, структурне безробіття - 3%, номінальний ВВП – 440 млрд. грн., індекс цін = 110%, β = 2,5%.

6. Маємо умови: потенційний ВВП збільшився на 4%, а безробіття зросло на 1,2 відсоткового пункта. Обчислити відсоток приросту фактичного ВВП, якщо β = 3%.

7. Розрахувати природний рівень безробіття за таких умов:

чисельність зайнятих – 20 млн осіб, чисельність звільнених – 200 тис осіб, безробітних – 1 млн осіб, працевлаштованих – 200 тис осіб.

Приклад розв’язання типової задачі

Природний рівень безробіття в поточному році становив 6%, а фактичний – 10%. Визначити:

1) величину відносного відхилення ВВП від потенційного за умови, що коефіцієнт чутливості ВВП до динаміки циклічного безробіття дорівнює 2;

2) якщо фактичний обсяг випуску в поточному році складає 600 млрд. грн., яким будуть втрати ВВП, обумовлені циклічним безробіттям?

Розв’язання:

1) Величину відносного відхилення реального ВВП від потенційного можна знайти за допомогою закону Оукена:

, (1)

де – коефіцієнт чутливості ВВП до динаміки циклічного безробіття;

– фактичний рівень безробіття;

– природний рівень безробіття.

Це значить, що внаслідок циклічного безробіття фактичний ВВП скоротився відносно потенційного на 8%.

2) Знайдемо потенційний ВВП:Втрати ВВП в наслідок циклічного безробіття складуть:

Рекомендована література: [3, 6, 11, 12, 13, 15, 16, 6д, 8д].


2329074295026412.html
2329094137842286.html
    PR.RU™